Musiqi alətləri

musiqi aletler dukani, musiqi aletler dukani, musiqi alətləri satışı, musiqi alətləri mağazası, bakıda musiqi alətləri mağazası, Musiqi aletleri, royal musiqi alətləri, aga musiqi aletleri magazasi, baki musiqi aletleri magazasi, pianolar, gitaralar, milli musiqi aletleri, islenmis musiqi aletleri, islenmis piano

promusic baku

musiqi alətləri

promusic

musiqi

alətləri

Musiqi alətlərinin adlarını, musiqi alətlərinin adlarını, alətlərini və adlarını, şəkillərini və bu mövqedəki bütün alətlərin adlarını vermək istəyirəm. Musiqi ilə məşğul olan dəyərli forum oxucuları və ya musiqi ilə məşğul olmaq istəyənlərin şəkilləri və onların adları ilə birlikdə bir-bir göstərilir. Çox musiqili günlərim var

promusic

Musiqi nə lazımdır? Deyə bilərik ki, bir səs şəklində və titrəmədə mənalı olur və həm səsli, həm də sükutla müəyyən vaxt intervalı ilə ifadə edə bilər. Səsin musiqi olması üçün dinləyən şəxs bəzi hissləri oyandırmaq lazımdır. Musiqiə ümumi təsəvvür gətirmək çox çətindir. Çünki müxtəlif musiqi axınları var. Bu səbəbdən musiqinin tək bir təyin açıqlanması yerinə fərqli bucaqlardan (sosioloji, psixoloji, akustik, siyasi və s.) Edilən birdən çox təyin açıqlanması məşhurluq qazanmışdır. Bir sosyoloğu musiqiyə olan yanaşması, bir akustik fizikaçının yanaşması arasında gərək tərif, gərək metodoloji olaraq böyük fərqlilik vardır. Bütün bu yanaşmalar musiqiçilər və musiqiçilər tərəfindən araşdırılır və qiymətləndirilir. Musiqiin əsas elementləri hansılardır? Səs "yuxarı" və ya "pes" in necə olduğunu göstərir. Məsələn, hər notun adı (Do, re, mi) fərqli bir stand var. Eyni notun adları, hansı oktavın içərisində olduğuna görə fərqlənə bilər. Acoustically vahid frekanslardır. Bir səs səsini ifadə edir. O, həmçinin musiqi (forte, fortepiano, fortessimo və s.) Nüans kimi istifadə olunur. Acoustically vahid decibel edir.

müddət Səsin nə qədər uzun sürdüyünü ifadə edir. Musiqidə ikinin qatları formasında ifadə edilir (birlik, ikilik, dördlük, sekizlik) ancaq nota dəyərlərinin yanlarına qoyulan nöqtələr müddətin öz dəyərinin yarısı qədər daha uzanmasını təmin edir. Səs rəngi ifadə edir. Məsələn eyni oktavadan eyni notu eyni sıxlıqda və eyni uzunluqda çalan bir Kemanla bir fleyta arasındakı fərq tını fərqidir. Bu dörd xüsusiyyət arasında ən mürəkkəb xüsusiyyətdir. Acoustically, ton harmonik struktur təbiətinə bağlı olaraq dəyişir. Musical Instrument nədir? Musiqi aləti, alət olaraq da adlandırılan, musiqi etmək üçün istifadə edilən alətlərin ümumi adıdır. Bu gün bir çox musiqi aləti var. Bu növ musiqi alətlərini tədqiq edən elm filialına orqanoloji deyilir. Aləti hazırlamaq elmin bəzi sahələrinə yaxından bağlı olan bir texnologiyadır. Akustik sənət və sənət tarixi bu yan dallardan biridir. Alətlərin istifadəsi və tarixdən əldə etdikləri yeni formalar sosioloji araşdırmaların bir hissəsidir. Arxeoloji tədqiqatlar göstərir ki, alətlər 5 min il bundan əvvəl istifadə edilmişdir. Alətlərarası elmin təməlini XX əsrin əvvəllərində qoydu. Alətlərdəki ədədlərin adlandırıldığı və transmilli bir dövrə çevrildiyi bu yaxın sözlərdir. Musiqi yazıçısı və aləti istehsalçısı Victor-Charles Mahillon instrumental elmdə bir mütəxəssisdir. Təbii ki, akustik və musiqişünasların bu sahəni dərinləşdirmələri üçün zərurəti vardı. Çalgıların elmi olaraq sınıflandırılmasını və adlandırılmasını 16. əsrdə Sebastian Virdung və Martin Agricola ilə 17-ci əsrdə Michael Praetorius və Rahib Marin Mersennenin (1588 - 1648) reallaşdırdıqları deyilə bilər. Səslənən şəkillərə görə musiqi alətlərinin növləri Stringed Musiqi Alətləri Küyün titrəmələri müxtəlif hündürlüklərdə, yüksəkliklərdə və keyfiyyətlərdə səsi silkələyir. Teller incə və qalın olacaq. Əsas telli alətlər: mandolin, skripka, gitara, lirik, ut, hüquq, violonçel və lyre. Pianoda bir tel də var. Kiçik tıxananların səsləri ipləri vurdu. Musiqi alətlərini tıqqıltı Titrəmələr, bu qamışlarda gərgin keçilərə və ya nazik metal plitələrə vurularaq fəvvarəyə gətirilir. Əsas tıqqıltı alətləri: tambur, nağara, zəng, üçbucaq, tef və darbukadır. Musiqili Alətlər Oynatma Şekillerinə görə Stringed alətlər Perküsyon alətləri Breeders Stringed alətlər Keyed alətləri Bəzi Musiqi Alətləri Tambur, Türk musiqilərində istifadə edilən və yalnız türklərdəki bir simli alətdir. Barabanın kökü məlum deyildir. Sümerin "kiler" dən gələn məlumatlar var. Ərəblər deyirlər ki, qoyun "dumba-i bara" dan gəlib, "quzu quyusu" deməkdir. Söz İran və Orta Asiyada daha çox əlaqəyə bənzər bir pirsudal cisimlə uzunmüddətli bir alətin adı kimi istifadə edilmişdir. Xüsusilə Avropalı səyyahların (məs. Charles Fonton və Toderini), sapındaki pərdə bağları səbəbindən Türk musiqisinin səs sistemini gözlə görülər şəkildə əks etdirdiyini yazdıqları tambur, indiki vaxtda yalnız Türkiyədə istifadə bəlkə də tək çalgıdır. "Baraban" adı, qamış oynayanlara verilir. Farabi "horasan tambur" dan danışır. Evliya Çələbi XVII. 20-ci əsrdə İstanbulda 500 baraban olduğunu ifadə edir. Tarixdə Tamba; Farabidə Xorasan Tamburu, Maraqalı Abdulkadir Tambur-u Sirvaniyan və Tambura-i Türki. Buzuki (bouziki) müasir Yunan musiqisinin əsas alətidir. Bu gitaralar və əlaqələrin qarışığıdır. Buna görə də çox balanslı bir vasitə deyil. Gitara və lirikin qarışığı klaviatura, fənər və gitara pərdəsi düzəldir. Alətin adı qırıldığından və yeni bir alət yaradıldığından zədələnmiş olan bozuk söz, bouziki üçün yunan sözü ilə əvəz olunur. Digər bir nöqtə isə adın Türk cəsədindən alınmasıdır və bu, təhlükəli səviyyədə oynayan bir sazın formasıdır. Bouzouki eyni ailədən yumurta şəkli bədən və uzun kök, bağlayıcı, kopuz və ud ilə gəlir. Rebetika musiqi mədəniyyətinin fəal musiqi alətidir. İrland folklorunda da var. Bədənin ön hissəsi ümumiyyətlə bouzouki, plectrum və ya qələm ilə oynanır, bəzəkli incilərlə bəzədilmişdir. Balalayka Lavas ailəsindən Rusiyaya unikal bir simli alətdir. Balalyaka, əslində, xalq mahnıları ilə tək başına ifa edilir. Lakin son illərdə böyük balalaqa orkestrləri yaradılmışdır. Musiqi alətləri nəfəs ala bilərsiniz Bu, alətlər içərisində havanın vibrasiyalarından dodaqlar tərəfindən istifadə edilməklə həyata keçirilir. Üstündəki deliklər müxtəlif səslərə səbəb olur. Müəyyən olunmuş nəfəsli sazlar: Kaval, zurna, fleyta, ney, saksafon, klarnet, gayda, qaboy və trompettir.

Promusic.az - Online Musical Instruments
Subscribe for news and discounts.

WORKING HOURS

  • Everyday 10:00 - 20:00
  • Address: Mahammed Hadi 130, Baku, Azerbaijan

CONTACT